Konsumenckie prawo odstąpienie od umowy sprzedaży

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres korespondencyjny.

Można je złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć:

1. w formie pisemnej na adres lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy: TEO SP. Z O.O. SP.K. ul. Hawelańska 1, 61-625 Poznań

2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mebleteo.pl

Bieg terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się od momentu przyjęcia w posiadanie zakupionego produktu przez Konsumenta lub wyznaczoną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy dostarczonych osobno lub partiami-od momentu objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

Sprzedawca ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentu, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane płatności w tym koszt dostawy.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności jeśli nie otrzymał od Konsumenta zakupu z powrotem.

Jeżeli konsument wybierze inny sposób dostarczenia zamówienia niż najtańszy zaproponowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie ma w obowiązku zwrotu poniesionych kosztów przez Konsumenta.

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie lecz nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży.

W przypadku odstąpienia od umowy Konsument pokrywa tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Konsument ponosi również odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy jeśli korzystał z niej w sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Szczegółowe zasady zawarte zostały w Regulaminie sklepu.

 

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY - KLIKNIJ ABY POBRAĆ